Hoş geldin hediyesi: 3 haftalık anaokul planı bizden sana hediye!

03 Nisan

Hava ile Basit Deneyler

Bir kâseye su doldurulur ve boş bir bardak baş aşağı ve düz bir şekilde
suya daldırılır. Bardağa su dolmaz. Bardağın içindeki hava suyun
dolmasını engeller.