Hoş geldin hediyesi: 3 haftalık anaokul planı bizden sana hediye!

18 Nisan

Neşe Saçan Hava Çember zamanı oyunu

Öğretmen şişeden çıkan “neşe saçan havaya” düşsel bir top şeklini verir ve dairede olan bir çocuğa atar.
Çocuk topu yakalar ve dairede olan başka bir çocuğa yuvarlar, atar veya götürür ve top çocuklar arasında dolaşır.
Oyun bittikten sonra öğretmen “neşe saçan havayı” yeniden şişeye koyar ve şişeyi kapatır.